Helyi tanterv

NAT (Nemzeti Alaptanterv)

NAT 2020

 

 

Alsó tagozat

 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évf.

Matematika 1-4. évf.

Ének-zene 1-4. évf.

Technika és tervezés 1-4. évf.

Vizuális kultúra 1-4. évf.

Digitális kultúra 3-4. évf.

Környezetismeret 3-4. évf.

 

Élő idegen nyelv angol (emelt) - 1.  2.  3.  4. évf.

Élő idegen nyelv angol (normál) 4. évf.

Élő idegen nyelv német 4. évf.

 

Testnevelés (normál) 1-4. évf.

Testnevelés (sportiskolai) 1-4. évf.

Sportágválasztás 1-4. évf.

Önismeret és drámajáték 1-4. évf.

 

Néptánc 1-4. évf.

 

Hit- és erkölcstan - Református hittan 1-4. évf.

Egyházi ének 4. évf.

Hit- és erkölcstan - Katolikus hittan 1-4. évf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felső tagozat 

 

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évf.

Matematika  5.  6.  7.  8. évf.

Ének-zene  5-8. évf.

Technika és tervezés 5-7. évf.

Vizuális kultúra 5-8. évf.

Digitális kultúra 5-8. évf.

Történelem 5-8. évf.

Etika 5-8. évf.

 

Élő idegen nyelv angol (emelt)  5.  6.  7.  8. évf.

Élő idegen nyelv angol (normál)  5.  6.  7.  8. évf.

Élő idegen nyelv német 5.  6.  7.  8. évf.

 

Természettudomány 5-6. évf.

Dráma és színház 5. évf.

Hon- és népismeret 6. évf.

Állampolgári ismeretek 8. évf.

Fizika 7-8. évf.

Kémia 7-8. évf.

Biológia 7-8. évf.

Földrajz 7-8. évf.

 

Testnevelés (normál) 5-8. évf.

Testnevelés (sportiskolai) 5-8. évf.

Tanulásmódszertan 5. évf.

Olimpiai ismeret 5-6. évf.

Önismeret- és drámajáték 7. évf.

Sportegészségtan és sportetika 7-8. évf.

Hit- és erkölcstan - Református hittan 5-8. évf.

Hit- és erkölcstan - Katolikus hittan 5-8. évf.

 

 

 

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei