Alsó tagozat

 

Ének-zene

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Technika és tervezés

Vizuális kultúra

Református hit- és erkölcstan

Egyházi ének 4. évfolyam

Digitális kultúra 3-4. évfolyam

Környezetismeret 3-4. évfolyam

Testnevelés és sport

Angol tagozat idegennyelv:

1.  2.   3.   4. évfolyam

Angol normál idegennyelv 4. évf.

Német idegennyelv 4. évf.

Néptánc

Katolikus hit- és erkölcstan

 

 

Sportosztályok plusz órái

Sportágválasztás

Önismeret és drámajáték

 

 

 

 

Helyi tanterv

NAT (Nemzeti Alaptanterv)

 

NAT 2020

A 2022-23. tanévben az 1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamon alkalmazzuk.

 

Felső tagozat 

 

Ének-zene  5.  6.  7.  8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Technika és tervezés

Vizuális kultúra

Digitális kultúra

Testnevelés és sport

Történelem

Angol emelt idegennyelv  5.  6.  7.  8. évfolyam

Angol normál idegennyelv  5.  6.  7.  8. évfolyam

Német idegennyelv  5.  6.  7.  8. évfolyam

Etika  5.  6.  7-8. évfolyam

Református hit- és erkölcstan

Katolikus hit- és erkölcstan

Természettudomány 5-6. évfolyam

Dráma és színház 5. évfolyam

Hon- és népismeret 6. évfolyam

Állampolgári ismeretek 8. évfolyam

Fizika 7-8. évfolyam

Kémia 7-8. évfolyam

Biológia 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam

 

Sportosztályok plusz órái

Olimpiai ismeret 5-6. évfolyam

Önismeret- és drámajáték 7. évfolyam

Tanulásmódszertan 5. évfolyam

Sportegészségtan és sportetika 7-8. évfolyam

 

 

NAT 2012

A 2022-23. tanévben az 4., 8. évfolyamon alkalmazzuk.

 

 

 

Alsó tagozat

 

ének

környezetismeret

magyar

matematika

vizuális kultúra

technika

testnevelés

Hit- és erkölcstan

 

Egyházi ének 4. évfolyam

 

 

Sportosztály

bevezetés

küzdelem és játék

testnevelés és sport

sportágválasztó

Felső tagozat 

angol

biológia

ének

fizika

földrajz

informatika

irodalom

kémia

matematika

német

nyelvtan

vizuális kultúra

dráma és tánc

technika

természetismeret

testnevelés

történelem

etika / Hit- és erkölcstan - 5-8. o.

 

 

Sportosztály

bevezetés

sporterkölcstan

küzdelem és játék

tanulásmódszertan

testnevelés és sport

 

 

SNI

bevezetés

angol

földrajz

környezetismeret

magyar 1-4.o

magyar 5-8.o

matematika 1-4.o

matematika 5-8.o

osztályfőnöki

természetismeret

történelem